Scientia, Fortitudo et Virtus (Bilgi, Cesaret ve Fazilet)

18 Ekim 2021

mRNA aşıları hem doğuştan gelen hem de sonradan kazanılan bağışıklık yanıtlarını yeniden mi programlıyor?

 Gönderi tarihi 

Hollanda ve Almanya’daki araştırmacılar, Pfizer-BioNTech’in koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) aşısının, mRNA bazlı aşıların geliştirilmesi ve kullanımında dikkate alınması gereken “doğuştan gelen bağışıklık yanıtlarını karmaşık şekilde yeniden programlanmasına” neden olduğu konusunda uyardılar.

Jorge Domínguez-Andrés ve meslektaşları, aşının şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) ve ardından COVID-19 ile enfeksiyonu önlemede %95’e kadar etkili olduğu gösterilmiş olsa da, aşının doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık tepkileri üzerinde sahip olabileceği geniş kapsamlı etkiler hakkında çok az şey bilindiğini söylüyorlar.

BNT162b2 aşısının birkaç SARS-CoV-2 varyantına karşı etkili hümoral ve hücresel bağışıklığı indüklemedeki etkinliğini doğruladı. Bununla birlikte, aşının hem spesifik (SARS-CoV-2) hem de spesifik olmayan (viral, fungal ve bakteriyel) uyaranlarla uyarılmasının ardından doğuştan gelen bağışıklık hücreleri tarafından enflamatuar sitokinlerin üretimini de değiştirdiği gösterildi.

Aşılamanın ardından, doğuştan gelen bağışıklık hücreleri (örn. mast hücreleri, fagositler, makrofajlar, nötrofiller, dendritik hücreler, vd), Toll-benzeri reseptör 4 (TLR4), TLR7 ve TLR8’e karşı düşük bir tepki gösterirler. Bu bağışıklık hücrelerinin hepsi viral enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisinde önemli rol oynarlar.

BNT162b2 ile aşılamanın SARS-CoV-2’ye özgü CD4+ ve CD8+ T hücrelerini aktive ettiği ve interferon-gama (IFN-y) gibi bağışıklık düzenleyici sitokinlerin üretimini arttırdığı bildirilmiştir. İlginç bir şekilde, BNT162b2 aşısı, TLR7 ve TLR8 agonisti R848 ile stimülasyonun ardından IFN-y üretiminin azalmasına sbep olmuştur. TLR7 ve TLR8 ligandları, viral enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisinde kilit oyunculardır.

Aşılama ayrıca standart SARS-CoV-2 suşu veya farklı Toll benzeri reseptör ligandları ile stimülasyonun ardından proinflamatuar sitokinler (yardımcı T hücreleri ve makrofajlar gibi bağışıklık hücrelerinden ve iltihabı uyaran bazı diğer hücre tiplerinden salgılanan bir tür sinyal molekülleri) olan tümör nekroz faktörü-α ve interlökin-1β üretimini de azalttı.

Araştırmacılar, güçlü adaptif bağışıklık tepkileriyle birlikte, doğuştan gelen tepkilerin yeniden programlanmasının ya SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı daha dengeli bir inflamatuar tepkiye ya da zayıf bir doğuştan gelen bağışıklık tepkisine katkıda bulunabileceğini söylüyorlar. BNT162b2 aşısının doğuştan gelen bağışıklık tepkileri üzerindeki etkisi, diğer aşılara verilen tepkileri de etkileyebilir.

Kaynak (değiştirilerek): The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder