Scientia, Fortitudo et Virtus (Bilgi, Cesaret ve Fazilet)

22 Haziran 2020

Koronavirüsün acımasızlığı: Vücutta ANTİKOR üretmeden kendini gizlemesi!!!

Antikor testi, bağışıklık sistemimizin yabancı bir şeye (virüs) cevap verip vermediğini gösterir. Başka virüsler için iyi bir teşhis veren bu testler, COVID-19'da neden işe yaramaz?
VRG_4010_Antibodies_Explained_01.0
Bu testler hastalıkları teşhis etmek için kullanılabilse de, COVID-19’da çok yararlı değiller. Çünkü bu hastalıkta antikorlar enfeksiyondan ancak 1-2 hafta sonra yapılıyor. Virüs teşhisinde kullanılan testler (örn. PCR) ise virüsü belirlediğinden enfeksiyonları daha erken tespit edebilir.
VRG_4010_Antibodies_Explained_02.0
Bazı özel bağışıklık hücreleri virüsü parçalayıp parçalarını B hücresi adı verilen bir tür beyaz kan hücrelerine sunar.
VRG_4010_Antibodies_Explained_03.0
Virüs parçaları B hücresine çarptığında, bu B hücresi kendi kopyalarını yapar ve bir antikor fabrikasına dönüşür.
VRG_4010_Antibodies_Explained_04.0
B hücresinin oluşturduğu bu antikorlar daha sonra kan dolaşımına salınır...
VRG_4010_Antibodies_Explained_05.0
Yapılan antikorların hepsi aynı kalitede değildir. Ancak, bazıları virüse yapışıp onu zararsız (inaktif) hale getirirler.
VRG_4010_Antibodies_Explained_06.0
Hatta bu antikorlar bir haberci gibi davranarak, bazen diğer bağışıklık hücrelerini de yardıma çağırır ve virüsü ortadan kaldırmada yardımcı olurlar.
Kaynak
The Verge

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder