Scientia, Fortitudo et Virtus (Bilgi, Cesaret ve Fazilet)

18 Ekim 2021

Tıp bilgimizdeki gelişmeler

 Gönderi tarihi 

Tıp bilgisi zamanla ilerlemiş ve hastalıkların tedavisinde ilerlemelere yol açmıştır. Yüzyıllar boyunca tıp bilgisinde ne kadar ilerleme kaydedildi? Sağlık ve tıptaki değişiklikler ve gelişmeler: 1300’lerden günümüze…

Orta çağda tıbbi fikirler

Orta Çağ’daki tıbbi fikirler, eski Yunanlılar ve Romalılar, özellikle Hipokrat ve Galen’den büyük ölçüde etkilenmiştir. Galen Hristiyan olmasa da insanların bir ruhu olduğuna inandığı için Kilise tarafından kabul edilmiş ve kitaplarında sık sık Yaradan’a atıfta bulunmuştur. Bu nedenle Galen’i sorgulamak, Kilise’nin öğretilerine meydan okumaktı.

Galen, vücudun “mizaç” adı verilen dört önemli sıvı içerdiğine inanıyordu.

Dört “mizaç” şunlardı:

 • balgam
 • kan
 • sarı safra
 • kara safra

Mizaçlar dengede kalırsa kişi sağlıklı kalır, ancak çok fazla “mizaç” varsa hastalık meydana gelirdi.

 • Bir hastanın burun akıntısı varsa, bunun nedeni vücuttaki aşırı balgamdı
 • Bir hastada burun kanaması varsa, bunun nedeni aşırı kandı

Hastanın vücudunu dengede tutmak önemliydi. Bunu fazla sıvıyı kaldırarak yaptılar:

 • fazla kan bir kaseye akıtılarak veya sülükler kullanılarak alınırdı
 • fazla safra bir müshil ile çıkarılabilirdi

Mizaç teorisi, Rönesans’a kadar ve sonrasına kadar kabul gören bir öğretiydi. Hastalara her şeyi ölçülü bir şekilde yapmaları söylenirdi: çok fazla yememe, içmeme veya çok fazla egzersiz yapmama. Bu muhtemelen onların sağlıklı olmasına yardımcı oldu.

Ortaçağ doktorları da yıldızların hareketlerinin insan sağlığını etkilediğine inandıkları için astrolojiyi kullandılar. Modern “influenza” yani “grip” kelimesi, gezegenlerin “etkisi” anlamına gelen bir ortaçağ İtalyanca kelimesinden gelir.

Vücudun her bir parçası bir astrolojik işaretle ilişkilendirildi ve kan alma gibi işlemler ancak ay doğru pozisyondayken yapılacaktı. Bu nedenle doktorlar, hastaları tedavi etmek için tıp kadar astroloji bilgisine de ihtiyaç duyuyorlardı.

Zodiac Man’in ortaçağ haritasına göre, vücudun her parçası bir yıldız işaretiyle ilişkilendirilir. Doktorlar, hastaların ne zaman kanaması gerektiğine veya diğer prosedürlerin ne zaman gerçekleştirileceğine karar vermek için çizelgeler içeren Valemecum adlı bir kitaba başvurdu.

Şifalı bitkilerin bile cennetin etkisi altında olduğu düşünülüyordu. 17. yüzyılın sonlarında, ünlü bir Londra bitki uzmanı olan Nicholas Culpeper, karahindiba bitkisi hakkında bu tavsiye yazdı.

Karahindiba – (Leontodon Taraxacum): Jüpiter’in hakimiyeti altındadır… Açıcı ve temizleyici niteliktedir ve bu nedenle karaciğer tıkanıklıklarında çok etkilidir… Genç ve yaşlıda idrar yollarını açar.

Bu nedenle, ortaçağ Avrupa’sında bazı yönlerden bilgi tersine döndü. Yunanlıların ve Romalıların bilgilerinin çoğu kayboldu ve yerini batıl inanç aldı.

Doktorlar sadece hastaları tedavi etmeden önce astrolojiyi kullanmakla kalmadılar, krallar ‘Kralın Kötülüğü’ olan skrofuladan muzdarip insanlara dokunarak onları iyileştirebileceklerini düşündüler.

Köylüler rahipleri veya yardım için herşeyi tedavi eden hikmetli adam Dynion Hysbys‘i ziyaret ettiler.

Kilise, cesetlerin parçalanmasını ve cesareti kırılan deneyleri yasakladı. Ancak insanları Müslüman dünyayla temasa geçtikleri Kutsal Topraklara Haçlı Seferleri yapmaya teşvik etti. Müslüman doktorlar Avrupalı ​​meslektaşlarından daha bilgiliydi ve bu da tıp bilgisinde bazı gelişmeler sağladı.

16. ve 17. yüzyılların tıbbi Rönesansı

1440’ta mekanik matbaanın icadı, tıp kitapları artık kolaylıkla yayılmasına ve eski Yunanlıların ve Romalıların bilgisine yeniden ilgi duyulmasına yol açtı.

1492’de Kristof Kolomb’un keşif gezileri, tütünün yanı sıra bitkisel ilaçlar için yeni bitkiler getirdi. Michelangelo ve Leonardo Da Vinci gibi Rönesans sanatçıları, insan vücudunu sanat olarak yakından inceledi ve bu da daha fazla tıbbi bilgiye yardımcı oldu.

Ancak bu fikirler aynı zamanda insanları kendileri için düşünmeye teşvik etti ve kısa süre sonra Hipokrat ve Galen‘in öğretileri gibi eski fikirlere meydan okumaya başladılar.

 • Andreas Vesalius ve William Harvey gibi doktorlar, anatomi ve kan dolaşımı hakkında deneyler yapmaya ve yeni fikirler geliştirmeye başladılar.
 • Matbaanın icadı, insan vücudunun doğru çizimlerini içeren tıp ders kitaplarının artık daha ucuza üretilebileceği anlamına geliyordu ve bu da fikirlerin hızla yayılmasına yardımcı oldu.
 • Barutun keşfi ile geliştirlen yeni silahlar, savaş alanı doktorlarını yaraları tedavi etmenin yeni yollarını düşünmeye zorladı.

16. ve 17. yüzyıllarda tıp bilgisine önemli katkılarda bulunan birkaç kişi vardı.

Andreas Vesalius

Anatomic drawing by Andreas Vesalius, 1543

Andreas Vesalius’un büyük katkısı anatomi alanındaydı. Vesalius’tan önce doktorlar Galen ve diğer antik yazarların eserlerine güveniyorlardı. Ancak Galen, yalnızca hayvanların vücutlarını incelemişti. 1537’de, henüz 22 yaşındayken Vesalius, Padua Üniversitesi’nde tıp profesörü oldu. Tıp öğrencilerinin insan vücudunun nasıl çalıştığını öğrenmek için diseksiyon yapmaları konusunda ısrar etti. Yerel bir yargıç Vesalius’un çalışmalarıyla ilgilendi. Vesalius’un idam edilen suçluların cesetlerini diseksiyon için kullanmasına izin verdi. Vesalius artık insanların tekrar tekrar diseksiyonlarını yapabiliyordu. 1543’te Vesalius, “İnsan Vücudunun Dokusu” adlı kitabını yayınladı. İnsan vücudunun doğru çizimlerini yapmak için sanatçılar kullandı. Bunlar doktorlara insan anatomisi hakkında daha ayrıntılı bilgi verdi. Vesalius, Galen’in anatomi konusundaki bazı fikirlerinin yanlış olduğunu kanıtlamıştı, örneğin Galen alt çenenin bir değil iki kemikten oluştuğunu iddia etmişti. Başkalarını sadece geleneksel öğretileri kabul etmeye değil, kendileri için araştırma yapmaya teşvik etti.

Ambroise Paré

Cross section of a hand made of mechanisms instead of nerves and muscles. Figure from the medical and surgical essay by Ambroise Paré printed in Paris in 1551
Paré ameliyatı değiştirmenin yanı sıra yaralı askerler için yapay uzuvlar ve yapay gözler de geliştirdi. Bir cerrah olarak yeteneği kadar nezaketiyle de saygı görüyordu.

Paré ameliyatla ilgili fikirlerin değişmesine sebep oldu. Paré’den önce yaralar, içine kaynar yağ dökülerek tedavi edilirdi. Kanamayı durdurmak için yaralar dağlanır, yani kızgın demirle mühürlenirlerdi. Paré kariyerine berber cerrahı olan erkek kardeşinin yanında çırak olarak başladı. 1536’da 20 yıl çalıştığı Fransız ordusunda cerrah oldu. Bu süre zarfında ameliyatla ilgili fikirlerini geliştirdi. Bir savaş sırasında, dağlama (koter) yağı kaynakları tükendi. Bunun yerine Paré, Roma döneminde kullanılmış olan yumurta sarısı, gül yağı ve terebentin (ağaçlardan, özellikle çamlardan hasat edilen reçine) merhemini kullandı. Bu karışımla tedavi edilen yaraların, kaynayan yağla tedavi edilenlerden daha iyi iyileştiğini buldu. Amputasyonlar sırasında dağlamak yerine kan damarlarını bağlamak için ligatür yani ipek ipler kullandı. Ne yazık ki, ligatürler ölüm oranını azaltmadı. Cerrahların kirli elleri ve kontamine ligatürler tedavi edilen yaralarda enfeksiyonlara neden oldu. 1575’te, cerrahların yaraları ve ampütasyonları tedavi etme biçiminde değişiklikler öneren Ambroise Paré’nin Toplu Eserleri (Les Oeuvres d’Ambroise Paré) adlı kitabını yayınladı.

William Harvey

One of Harvey’s most famous, but simple, experiments. It demonstrated how blood moved to a patient’s forearm
Harvey’in en ünlü ama basit deneylerinden biri. Kanın bir hastanın ön koluna nasıl taşındığını gösterdi

William Harvey, kanın vücutta “dolaşımı” ilkesini keşfetti. Harvey’den önce doktorlar, Galen’in kaslar tarafından yakılan kanın yerini almak için karaciğer tarafından yeni kan üretildiği fikrini kabul ediyorlardı. Harvey, Kral I. James’in (ve daha sonra ayrıca Kral I. Charles’ın) doktoru oldu. Her iki kral da bilimle ilgilendi ve Harvey’in araştırmasını teşvik etti. Aynı zamanda anatomi hocasıydı. Hayvanları parçalara ayırdı ve kardiyovasküler sistemin (kalp ve kan damarları) işleyişi hakkında ayrıntılı bir bilgi oluşturmak için deneyler yaptı. Bu onun Galen’in fikirlerini reddetmesine neden oldu. 1628’de Hayvanlarda Kalp ve Kan Hareketinin Anatomik Hesabı kitabını yayınladı. Bu kitapta kalbin bir pompa gibi davrandığını ve kanın vücutta dolaşmasından sorumlu olduğunu kanıtladı.

19. yüzyılda tıp bilgisindeki gelişmeler

19. yüzyılın başında, tıp bilgisinde bazı ilerlemeler olmasına rağmen, bilim adamları hala hastalığa neyin neden olduğunu anlayamadılar.

Mikrop teorisi

Bir sonraki büyük atılım 1860’larda Louis Pasteur’ün Lister’in 1000 kez büyütmeli mikroskobunu kullanarak mikropları keşfetmesi ve tıp bilgisinde devrim yaratmasıyla geldi.

Louis Pasteur

1850’lerde, Fransız bilim adamı Louis Pasteur, biraların neden ekşidiğini bulmak için bir bira şirketi tarafından işe alındı. Mikroskop sayesinde sıvı içinde büyüyen mikroorganizmaları keşfetti. Filizlenip, büyüyor gibi göründükleri için sözde bu mikropların soruna neden olduğuna inanıyordu. Birayı kötüleştiren mikroskobik bakterilerin ısıtılarak yani pastörizasyonla da öldürülebileceğini keşfetti.

1861’de Pasteur mikrop teorisini yayınladı ve 1865’te mikroplar ve hastalık arasındaki bağlantıyı kanıtladı. 1879’da tavuk kolerası için bir aşı keşfetti. Mikroun havaya maruz kaldığında zayıfladığını ve bu zayıflamış mikropun tavuklara enjekte edilmesinin hastalığa yakalanmalarını engellediğini buldu.

1881’de şarbon için bir aşı ve 1885’te kuduz için bir aşı geliştirdi.

Robert Koch

1870’lerin sonlarında Alman Robert Koch, Pasteur’ün fikirlerini insan hastalıklarına uygulamaya başladı. Bunu yaparken bakteriyoloji bilimini yarattı. Şarbona (1875), tüberküloza (1882) ve koleraya (1883) neden olan bakterileri tanımladı. Koch çok titizdi.

Şarbon bakterisini izole etmek için, doğru mikroorganizmaya sahip olduğundan emin olana kadar bakterileri 20 nesil fareye aktardı. Koch ayrıca bakteri yetiştirmek için bir ortam ve daha kolay görülebilmeleri için onları boyamanın bir yolunu geliştirdi. Koch’un başarısı Pasteur’ü yeniden harekete geçirdi.

O zamanlar, 1870’deki bir savaşın ardından Fransa ve Almanya arasında yoğun bir rekabet vardı. Alman hükümeti, Koch’a yardım etmesi için bir bilim adamları ekibi vermişti ve şimdi Fransız hükümeti, aşı geliştirmeye devam eden Pasteur’u desteklemeye karar verdi.

1880’lerde ve 1890’larda hastalığa neden olan bakterilerin belirlenmesinde ve aşıların geliştirilmesinde hızlı ilerleme kaydedildi. Hükümetler bilimsel araştırmaları parayla desteklediler. Pasteur ve Koch gibi bilim adamları, yetenekli bilim adamlarından oluşan ekipleri yönetti.

Koch’un ekibinden Emil von Behring, anti-toksinleri keşfetti ve Pasteur’ün bir ortağı olan Emile Roux ile birlikte, onları difteri için bir aşı geliştirmek için kullandı. Koch’un öğrencisi Paul Ehrlich, frengi tedavisi için Salvarsan 606 ilacını üretti. Bu, sihirli değnekler, belirli mikropları hedef almak için tasarlanmış ilaçlar olarak bilinen ilk şeydi.

20. yüzyılda bilgisayarlı tarama tekniklerinin gelişimi

Tıp bilgisi 20. yüzyılda önemli ölçüde gelişti. İlk gelişmelerden biri, 1895’te Wilhelm Röntgen tarafından X-ışınının (röntgen) keşfiydi. Katot ışınlarıyla deneyler yapıyordu ve bunların etten geçebileceklerini, ancak kemikten geçemeyeceğini fark etti. Altı ay içinde hastanelere röntgen cihazları yerleştirilmeye başlandı ve bu cihazların tıp üzerinde büyük bir etkisi oldu. Doktorlar ameliyata gerek kalmadan ilk kez insan vücudunun içini görebildiler.

İlk X-ışını makineleri yüksek dozda radyasyon üreterek yan etkilere yol açtı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, cerrahlar daha doğru ameliyat edebildiğinden, X-ışınları binlerce hayat kurtardı. O zamandan beri, kemiklerle ilgili sorunları araştırmak için hastanelerde rutin olarak röntgen kullanılmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana atılımlar

Ultrason

Bu sistem, vücudun içini görmek için yüksek frekanslı ses kullanır ve böylece X-ışınlarında olduğu gibi radyasyon kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır. Kalp ve böbrekler gibi iç organların yanı sıra kasların 3 boyutlu görüntülerini üretir ve 1970’lerden beri bebeklerin rahimdeki ilerlemesini kontrol etmek için de kullanılır.

MR

Manyetik rezonans görüntüleme, organ ve dokuların ayrıntılı bir resmini oluşturmak için radyo dalgalarını kullanır ve herhangi bir hastalık alanını tespit etmek için kullanılır.

PET taramaları

Pozitron emisyon tomografisi (PET), radyoaktif izleyicilere sahip özel bir boya kullanır. Bu izleyiciler bir damara enjekte edilir. Organlar ve dokular izleyiciyi emdikçe, doktorların kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıkları araştırmasına olanak tanıyan bir PET tarayıcısı altında vurgulanır.

BT veya CT (bilgisayarlı tomografi) taramaları, vücudun iç organlarının ve yapılarının kesit görüntülerini oluşturmak için birçok X-ışını görüntüsünü bir bilgisayar yardımıyla birleştiren X-ışını prosedürleridir. Tüm bu tarama teknikleri, özellikle son 30 yılda tıp bilgisinde devrim yarattı. Bu teknikler non-invazivdir (girişmsel olamayan), ancak doktorların hastalıkları daha erken teşhis etmelerini sağlar ve böylece hayatta kalma şansını artırır.

DNA’nın keşfi

James Watson ve Francis Crick

DNA ilk olarak 19. yüzyılın ortalarında keşfedildi, ancak işlevi bir sır olarak kaldı. 1950’lerin başında iki bilim adamı, Rosalind Franklin ve Maurice Wilkins, X-ışınlarını kullanarak DNA üzerinde çalıştılar. Franklin, diğer iki araştırmacının, James Watson ve Francis Crick’in DNA’nın 3 boyutlu yapısını çözmesine izin veren bir X-ışını fotoğrafı üretti. DNA’nın yapısının çift sarmal olduğu 1953’te bulundu. Crick ve Watson’ın modeli, DNA’nın nasıl çoğaldığını ve insanlarda genetik bilgiyi nasıl taşıdığını açıklamaya hizmet etti. Bu, moleküler biyolojide bugüne kadar devam eden hızlı gelişmeler için zemin hazırladı. DNA, bilinen tüm canlı organizmaların büyümesinde, gelişmesinde, işleyişinde ve üremesinde kullanılan genetik talimatları taşır.

İnsan Genom Projesi

Bir organizmadaki genetik bilgiye onun genomu denir. İnsan (Human) Genom Projesi (HGP) 20. yüzyılın sonunda başladı. 18 ülkeden bilim adamlarının katılımı ile, tıp bilgisini geliştirmede işbirliğinin önemini gösterildi. Proje çok iddialıydı ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli amaçları vardı:

 • insan genomundaki tüm üç milyar (3.000.000.000) baz çiftinin dizisini çalışmak
 • tüm genleri tanımlamak
 • DNA dizilimi için daha hızlı yöntemler geliştirmek

HGP projesi 2003 yılında tamamlandı ve insan genomundaki tüm genleri tanımlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

DNA’yı değiştirmek

DNA’yı değiştirerek genetik hastalıkların ortadan kaldırılması mümkündür. DNA, insanları genetik hastalıklar, örneğin meme kanseri için taramak için kullanılabilir. Ayrıca körlüğe neden olan mutasyonları tersine çevirmek, kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurmak ve bazı hücreleri AIDS’e karşı dirençli hale getirmek için kullanılmıştır.

20. yüzyılın sonlarında genetik araştırmalar

Sör Martin Evans

Genetik araştırmaların önemli bir alanı kök hücreler olmuştur. Cardiff Üniversitesi’nden Profesör Martin Evans, farelerden kök hücreler aldı ve bunları laboratuvarında büyüttü. Onları dişi farelerin rahmine koymadan önce genetik olarak değiştirdi. Yavru, değiştirilmiş geni taşıdı ve aktardı. Gen hedefleme olarak bilinen bu buluş, genetik hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı oldu. Kök hücreler, hasarlı hücreleri değiştirme ve hastalıkları tedavi etme yeteneğine sahiptir. 2007’de Evans, çalışmaları nedeniyle Nobel Tıp Ödülü’nü kazandı.

Gen hedefleme

Şu anda gen hedeflemesi, bir sonraki nesle aktarılamayan kemik iliği veya kan hücrelerini tedavi ederek gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, yumurta veya sperm hücreleri (germline gen tedavisi) yoluyla da yapılabilir; bu, eklenen gen nesiller boyunca geçeceği için daha tartışmalıdır. Bir ailede gelecek nesilleri belirli bir genetik bozukluğa sahip olmaktan kurtarabilirken, fetüsün gelişimini etkileyebilir veya uzun vadeli yan etkileri olabilir. Germline gen terapisinden etkilenecek kişiler henüz doğmadıkları için tedaviyi görüp görmeme gibi bir seçim hakkına sahip değillerdir.

Kaynak: Advances in medical knowledge

2021 Nobel Tıp Ödülü: Duyularımız ve Hislerimiz…

 Gönderi tarihi 

Sıcağı, soğuğu ve dokunmayı hissetme yeteneğimiz hayatta kalmak için gereklidir ve çevremizdeki dünyayla etkileşimimizin temelini oluşturur. Günlük hayatımızda bu duyumları hafife alıyoruz, ancak sıcaklık ve basıncın algılanabilmesi için sinir uyarıları nasıl başlatılır?

Bu soru, bu yılki Nobel Ödülü sahipleri tarafından çözüldü. David Juliuscildin sinir uçlarında ısıya tepki veren bir sensörü tanımlamak için acı biberden yanma hissine neden olan keskin bir bileşik olan kapsaisin kullandı. Ardem Patapoutianderideki ve iç organlardaki mekanik uyaranlara yanıt veren yeni bir sensör sınıfını keşfetmek için basınca duyarlı hücreler kullandı. Bu çığır açan keşifler, sinir sistemimizin sıcağı, soğuğu ve mekanik uyaranları nasıl algıladığına dair anlayışımızda hızlı bir artışa yol açan yoğun araştırma faaliyetlerini başlattı. Ödül Kazananlar, duyularımız ve çevre arasındaki karmaşık etkileşimi anlamamızdaki kritik eksik halkaları belirlediler.

 Ardem Patapoutian
David Julius

Dünyayı nasıl algılıyoruz?

İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük gizemlerden biri, çevremizi nasıl algıladığımız sorusudur. Duyularımızın altında yatan mekanizmalar binlerce yıldır merakımızı tetiklemiştir, örneğin ışığın gözler tarafından nasıl algılandığı, ses dalgalarının iç kulaklarımızı nasıl etkilediği ve farklı kimyasal bileşiklerin burnu ve ağzımızdaki alıcılarla nasıl etkileştiği, koku ve tat oluşumu gibi. Çevremizdeki dünyayı algılamanın başka yolları da var. Sıcak bir yaz gününde çimenlerin üzerinde çıplak ayakla yürüdüğünüzü hayal edin. Güneşin sıcaklığını, rüzgarın okşamasını ve ayaklarınızın altındaki tek tek çimen yapraklarını hissedebilirsiniz. Bu sıcaklık, dokunma ve hareket izlenimleri, sürekli değişen çevreye uyum sağlamamız için gereklidir.

Tıp Nobel Ödülü Sıcaklık ve Dokunma Keşiflerine

17. yüzyılda filozof René Descartes, derinin farklı kısımlarını beyne bağlayan kablolar tasarladı. Bu şekilde açık aleve dokunan bir ayak beyne mekanik bir sinyal gönderir (Şekil 1). Keşifler daha sonra çevremizdeki değişiklikleri kaydeden özel “duyu nöronları“nın varlığını ortaya çıkardı. Joseph Erlanger ve Herbert Gasser, farklı uyaranlara, örneğin ağrılı ve ağrısız dokunmaya tepki veren farklı tipteki duyusal sinir liflerini keşfettikleri için 1944’te Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü aldılar. O zamandan beri, sinir hücrelerinin, farklı uyaran türlerini algılamak ve dönüştürmek için son derece uzmanlaşmış oldukları ve çevremizin nüanslı bir şekilde algılanmasına izin verdikleri gösterilmiştir; örneğin parmak uçlarımız aracılığıyla yüzeylerin dokusundaki farklılıkları hissetme kapasitemiz veya hem hoşa giden sıcaklığı hem de acı veren ısıyı ayırt etme yeteneğimiz.

David Julius ve Ardem Patapoutian’ın keşiflerinden önce, sinir sisteminin çevremizi nasıl algıladığı ve yorumladığı konusundaki anlayışımız hâlâ çözülmemiş temel bir soru içeriyordu: sinir sisteminde sıcaklık ve mekanik uyarılar nasıl elektriksel uyarılara dönüştürülüyordu?

Şekil 1 Filozof René Descartes’ın ısının beyne nasıl mekanik sinyaller gönderdiğini hayal ettiğini gösteren çizim.

Bilim ısınıyor!

1990’ların ikinci bölümünde, San Francisco, ABD’deki California Üniversitesi’nden David Julius, kimyasal bileşik kapsaisin‘in acı biberle temas ettiğimizde hissettiğimiz yanma hissine nasıl neden olduğunu analiz ederek büyük ilerlemeler yapabileceğimiz olasılığını gördü. Kapsaisinin ağrı hissine neden olan sinir hücrelerini aktive ettiği zaten biliniyordu, ancak bu kimyasalın bu işlevi gerçekte nasıl uyguladığı çözülmemiş bir bilmeceydi. Julius ve çalışma arkadaşları, duyusal nöronlarda ifade edilen ve acıya, sıcağa ve dokunmaya tepki verebilen genlere karşılık gelen milyonlarca DNA parçasından oluşan bir kütüphane oluşturdular. Julius ve meslektaşları, kütüphanenin kapsaisine tepki verebilen proteini kodlayan bir DNA parçası içereceğini varsaydılar. Normalde kapsaisine tepki vermeyen kültür hücrelerinde bu koleksiyondan bireysel genleri ifade ettiler. Zahmetli bir araştırmadan sonra, hücreleri kapsaisine duyarlı hale getirebilen tek bir gen tanımlandı (Şekil 2). Kapsaisin algılama geni bulunmuştu! Diğer deneyler, tanımlanan genin yeni bir iyon kanalı proteinini kodladığını ve bu yeni keşfedilen kapsaisin reseptörü daha sonra TRPV1 olarak adlandırıldı. Julius, proteinin ısıya tepki verme yeteneğini araştırdığında, acı verici olarak algılanan sıcaklıklarda aktive olan, ısıyı algılayan bir reseptör keşfettiğini fark etti (Şekil 2).

Şekil 2 David Julius, acı veren ısıyla aktive olan bir iyon kanalı TRPV1’i tanımlamak için acı biberden elde edilen kapsaisin kullandı. Ek ilgili iyon kanalları tanımlandı ve şimdi farklı sıcaklıkların sinir sisteminde elektrik sinyallerini nasıl indükleyebileceğini anlıyoruz.

TRPV1’in keşfi, ek sıcaklık algılama reseptörlerinin çözülmesine yol açan büyük bir atılımdı. David Julius ve Ardem Patapoutian birbirinden bağımsız olarak, soğukla aktive olduğu gösterilen bir reseptör olan TRPM8’i tanımlamak için kimyasal madde mentolünü kullandılar. TRPV1 ve TRPM8 ile ilgili ek iyon kanalları tanımlandı ve bir dizi farklı sıcaklıkta aktive oldukları bulundu. Birçok laboratuvar, bu yeni keşfedilen genlerden yoksun genetik olarak manipüle edilmiş fareler kullanarak bu kanalların termal duyumdaki rollerini araştırmak için araştırma programları yürüttü. David Julius’un TRPV1’i keşfi, sıcaklıktaki farklılıkların sinir sistemindeki elektrik sinyallerini nasıl indükleyebileceğini anlamamızı sağlayan atılımdı.

Stres altında araştırma!

Sıcaklık hissi için mekanizmalar ortaya çıkarken, mekanik uyaranların dokunma ve basınç duyularımıza nasıl dönüştürülebileceği belirsizliğini koruyordu. Araştırmacılar daha önce bakterilerde mekanik sensörler bulmuşlardı, ancak omurgalılarda dokunmanın altında yatan mekanizmalar bilinmiyordu. ABD, California, La Jolla’daki Scripps Research’te çalışan Ardem Patapoutian, mekanik uyaranlar tarafından aktive edilen zor reseptörleri tanımlamak istedi.

Patapoutian ve işbirlikçileri ilk olarak, tek tek hücreler bir mikropipet ile dürtüldüğünde ölçülebilir bir elektrik sinyali veren bir hücre hattı tanımladılar. Mekanik kuvvet tarafından aktive edilen reseptörün bir iyon kanalı olduğu varsayıldı ve bir sonraki adımda olası reseptörleri kodlayan 72 aday gen belirlendi. Bu genler, çalışılan hücrelerde mekanik duyarlılıktan sorumlu geni keşfetmek için birer birer etkisizleştirildi. Zorlu bir araştırmadan sonra, Patapoutian ve çalışma arkadaşları, susturulması hücreleri mikropipetle dürtmeye karşı duyarsız hale getiren tek bir geni tanımlamayı başardı. Yeni ve tamamen bilinmeyen bir mekanik duyarlı iyon kanalı keşfedildi ve Yunanca basınç (píesh; píesi) kelimesinden sonra Piezo1 adı verildi. Piezo1’e benzerliği sayesinde ikinci bir gen keşfedildi ve Piezo2 olarak adlandırıldı. Duyusal nöronların yüksek seviyelerde Piezo2 ifade ettiği bulundu ve daha ileri çalışmalar, Piezo1 ve Piezo2’nin hücre zarları üzerindeki basınç uygulanmasıyla doğrudan aktive olan iyon kanalları olduğunu kesin olarak ortaya koydu (Şekil 3).

Şekil 3 Patapoutian, mekanik kuvvet tarafından aktive edilen bir iyon kanalını tanımlamak için kültürlenmiş mekanik duyarlı hücreleri kullandı. Özenli çalışmanın ardından Piezo1 tespit edildi. Piezo1’e benzerliğinden dolayı ikinci bir iyon kanalı bulundu (Piezo2).

Patapoutian’ın buluşu, kendisinin ve diğer grupların Piezo2 iyon kanalının dokunma duyusu için gerekli olduğunu gösteren bir dizi makaleye yol açtı. Dahası, Piezo2’nin propriyosepsiyon olarak bilinen vücut pozisyonu ve hareketinin kritik derecede önemli algılanmasında kilit bir rol oynadığı gösterilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda Piezo1 ve Piezo2 kanallarının kan basıncı, solunum ve idrar kesesi kontrolü dahil olmak üzere ek önemli fizyolojik süreçleri düzenlediği gösterilmiştir.

Hepsi mantıklı!

Bu yılın Nobel Ödülü Sahipleri tarafından TRPV1, TRPM8 ve Piezo kanallarının çığır açan keşifleri, ısı, soğuk ve mekanik kuvvetin çevremizdeki dünyayı algılamamıza ve ona uyum sağlamamıza izin veren sinir uyarılarını nasıl başlatabildiğini anlamamızı sağladı. TRP kanalları, sıcaklığı algılama yeteneğimizin merkezinde yer alır. Piezo2 kanalı bize dokunma hissi ve vücut parçalarımızın pozisyonunu ve hareketini hissetme yeteneği verir. TRP ve Piezo kanalları ayrıca, sıcaklık veya mekanik uyaranları algılamaya bağlı çok sayıda ek fizyolojik işleve de katkıda bulunur. Bu yılki Nobel Ödülü’ne layık görülen keşiflerden kaynaklanan yoğun devam eden araştırmalar, çeşitli fizyolojik süreçlerdeki işlevlerini açıklamaya odaklanıyor. Bu bilgi, kronik ağrı da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalık durumları için tedaviler geliştirmek için kullanılmaktadır (Şekil 4).

Figure 4 The seminal discoveries by this year’s Nobel Laureates have explained how heat, cold and touch can initiate signals in our nervous system. The identified ion channels are important for many physiological processes and disease conditions.

Biraz Detay…

Julius ve meslektaşları, ısı ve ağrı reseptörleri hakkında sorularla başladılar. Cevapları bulmak için, acı biber veya diğer baharatlı yiyecekleri yediğimizde yanma ve bazen acı hissi yaşamamıza neden olan bileşik olan kapsaisine yöneldiler. Terlemeyi içeren kimyasala verdiğimiz fizyolojik tepkiye dayanarak, kapsaisin sinir sistemini vücut sıcaklığında bir değişiklik kaydetmeye teşvik ediyor gibi görünüyordu. Julius ve ekibi, nasıl olduğunu anlamak için, tipik olarak ona hiç tepki vermeyen hücrelerde bileşiğe tepki verebilecek bir gen için milyonlarca DNA parçasını taradı. Zorlu bir araştırmadan sonra ve Nobel Ödülü komitesinin “yüksek riskli bir proje” olarak adlandırdığı şeyden sonra araştırmacılar, hücrelerin kapsaisini algılamasına izin veren bir gen belirlediler. Julius ve ekibinin keşfettiği, daha sonra TRPV1 olarak adlandırılan yeni bir iyon kanalı proteinini kodladı.

Hem ısıyı hem de bazı toksinleri algılayan bir molekül olan TRPV1, hücre zarını geçen çift kapılı bir kanal oluşturur. Bir örümcek toksini (mor) ve kapsaisine (kırmızı) göre güçlü bir kimyasal, gösterildiği gibi, kanala bağlandığında kanalı açar.

Keşifleri, hem sıcak hem de soğuğa duyarlı birkaç başka alıcının tanımlanmasına kapı açtı. Örneğin TRPM8, deride düşük sıcaklıklara tepki veren bir reseptördür; mentolün uyarıcı olarak kullanıldığı deneylerle keşfedildi. (Julius ve Patapoutian‘ın laboratuvarları, 2002’de bağımsız olarak TRPM8’i keşfetti.)

Bugün Julius ve Patapoutian’ın onurlandırıldığı sıcak ve soğuğun somatosensasyonu üzerine yapılan çalışmanın daha önceki bir ayrıntısını burada görebilirsiniz.

Ancak somatosensasyon sadece sıcaklığın algılanmasıyla ilgili değildir; ayrıca dokunma ve mekanik basınç algısında da rol oynar. Sıcaklık, hücrelerdeki fizyolojik değişiklikleri izleyen iyon kanalı reseptörleri tarafından dönüştürülebilirken, dokunma, mekanik uyaranlara tepki verecek bir sensör gerektiriyor gibiydi. Mekanik sensörler bakterilerde tanımlanmıştı, ancak yirmi yıl önce omurgalılarda hiç görülmemişti.

İşte burada Patapoutian ve meslektaşları devreye girdi. Basınçtaki değişikliklere tepki veren hücreleri belirledikten sonra, bu duyarlılığı kolaylaştırmak için bir iyon kanalı reseptörünü kodlayabilecek 72 potansiyel gen belirlediler. Bu genlerden sadece birini buldular – test ettikleri son aday – bunu yapan. Mekanik kuvvetle etkinleştirilebilen yeni bir iyon kanalı proteini olan Piezo1’i kodladı.

Patapoutian ve ekibi, bu protein ailesinden bir başka reseptör olan Piezo2’nin dokunma ve vücut hareketlerini algılamada kritik bir rol oynadığını gösterdi. O zamandan beri, daha fazla araştırma, hem Piezo1 hem de Piezo2’nin solunum ve kan basıncı dahil olmak üzere çeşitli diğer iç süreçlerin düzenlenmesi için gerekli olduğunu göstermiştir.

Bilim adamları, hem dış hem de iç çevremizi nasıl algıladığımızı çözmek için değil, aynı zamanda kronik ağrı da dahil olmak üzere çeşitli durumlar için ilaçlar ve tedaviler geliştirme umuduyla Julius ve Patapoutian’ın çalışmalarını geliştirmeye devam ediyorlar.

Somatosensasyon nedir?

Genellikle beş duyuya sahip olmaktan bahsederiz: görme, işitme, koku alma, tatma ve dokunma. Ancak bir duyum kategorisi olarak dokunma o kadar geniştir ki, gerçekten birden fazla olarak ele alınmalıdır. Dokunsal algı, sıcaklık, ağrı, vücut pozisyonu ve kendi kendine hareket algısını da içeren vücudun ve beynin somatosensoriyel sisteminin sadece bir bileşenidir.

Sıcak ve soğuğu hissetme, bir nesneyi tek başına dokunarak tanıma, acıya tepki verme, bir ışın üzerinde denge kurma yeteneği – hepsi somatosensasyon şemsiyesi altına girer. Somatosensoriyel sistem ayrıca kan basıncı, solunum, idrara çıkma ve kemiğin yeniden şekillenmesi dahil olmak üzere birçok önemli içsel fizyolojik süreci düzenlemeye yardımcı olur.

Somatosensasyonun diğer duyulardan farkı nedir?

Diğer duyular için alıcılar çoğunlukla özelleşmiş duyu organlarında bulunur (görme için gözlerin retinası, işitme için kulakların kokleası, koku için burun, tat için dil). Bununla birlikte somatosensoriyel reseptörler vücutta bulunur: deride, kaslarda, iç organlarda, kemiklerde, eklemlerde ve diğer sistemlerde.

Bedensel-duyusal sistemi daha da karmaşık yapan şey, yoğunlukları derecelendirilen ama bazen etkileri keskin bir şekilde ayırt edilen duyumları ayırt etmeye ihtiyaç duymasıdır: Nazik sıcaklık yakıcı bir sıcaklığa dönüşebilir ve hoş bir kucaklama olarak başlayan şey, ezici bir baskıya dönüşebilir. Ayrıca, bu eşikler bağlama göre değişebilir: Güneş yanığı varsa hafif bir dokunuş rahatsız edici veya acı verici olabilir ve aynı uyaranla ilgili deneyimimiz benzer şekilde farklı sosyal ortamlarda değişebilir.

Somatosensoriyel sistem, neler olup bittiğini ve nasıl tepki verileceğini doğru bir şekilde yorumlamak için çok çeşitli farklı sinyalleri entegre etmelidir.

Somatosensoriyel reseptörler nasıl çalışır?

Julius ve Patapoutian’ın çalışmalarının gösterdiği gibi, somatosensoriyel reseptörler iyon kanallarıdır. Bir dereceye kadar sıcaklık veya fiziksel kuvvet veya bir kimyasal bileşik tarafından uyarıldığında, kanallar açılır ve yüklü parçacıkların bir sinir hücresine akmasına izin verir, bu da hücrenin somatosensoriyel bilgileri elektrik sinyalleri şeklinde iletmesine izin verir. Bir somatosensasyon kategorisi içinde bile, farklı reseptörler farklı uyaran kümelerine yanıt verir. Belirli sıcaklık aralıkları için farklı alıcılar vardır; keskin ağrıya karşı donuk bir ağrı için reseptörler; nazik bir dokunuş veya hızlı bir titreşim veya sert bir baskı için. Yine de diğerleri, kasların veya tendonların nasıl kasıldığına veya esnediğine göre ayarlanmıştır.

Somatosensoriyel izlenimler vücuttaki diğer süreçleri nasıl etkiler?

Somatosensoriyel reseptörlerden gelen farklı bilgi akışları, periferik sinirler boyunca omurilik ve beyin sapı yoluyla talamusa ve nihayetinde deneyimlediğimiz karmaşık algılara entegre oldukları somatosensoriyel kortekse iletilir.

Somatosensoriyel sinyaller, çeşitli içsel fizyolojik süreçlerin düzenlenmesinde yer alırken, aynı zamanda algı ve bilişi etkilemek için beyne geri beslenirler. Örneğin araştırmacılar, kalp atışı hakkındaki bilgilerin sadece beynin kan basıncı seviyelerini düzenlemesine yardımcı olmadığını; aynı zamanda beynin korku da dahil olmak üzere dış ve duygusal uyaranları nasıl işlediğini ve dolayısıyla çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı ve ona nasıl tepki verdiğimizi etkiler. Aynı şey akciğerlerden, bağırsaklardan ve diğer organlardan gelen sinyaller için de geçerlidir: Her iki yönde de çok önemli bir etkiye sahiptirler. Bazı araştırmacılar şu anda somatosensoriyel sinyallerin bilinçli bir benlik duygusunun altında nasıl yattığını araştırıyorlar.

Somatosensoriyel sinyaller, çeşitli içsel fizyolojik süreçlerin düzenlenmesinde yer alırken, aynı zamanda algı ve bilişi etkilemek için beyne geri beslenirler. Örneğin araştırmacılar, kalp atışı hakkındaki bilgilerin sadece beynin kan basıncı seviyelerini düzenlemesine yardımcı olmadığını; aynı zamanda beynin korku da dahil olmak üzere dış ve duygusal uyaranları nasıl işlediğini ve dolayısıyla çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı ve ona nasıl tepki verdiğimizi etkiler. Aynı şey akciğerlerden, bağırsaklardan ve diğer organlardan gelen sinyaller için de geçerlidir: Her iki yönde de çok önemli bir etkiye sahiptirler. Bazı araştırmacılar şu anda somatosensoriyel sinyallerin bilinçli bir benlik duygusunun altında nasıl yattığını araştırıyorlar.

Peki ya acı ve ağrı?

Çeşitli somatosensoriyel bilgi türleri, günlük aktivite ve hayatta kalma için hayati öneme sahipken, ağrıya katılımları önem taşımaktadır. Anında dikkat çekmek ve hem dış hem de iç potansiyel tehlikelere karşı bizi uyarmak acı verici bir iş. Serbest sinir uçları, iltihaplı veya hasarlı doku tarafından salınan kimyasallara veya ağrılı olarak algıladığımız aşırı düzeyde mekanik kuvvete tepki verir. Farklı alıcılar ağrı türlerini ayırt eder: keskin veya kıstırma, donuk veya ağrıyan.

Bununla birlikte, somatosensoriyel bilgiler normal olarak işlenmediğinde, belirli uyaranlara karşı aşırı duyarlılığa ve hatta kronik ağrıya yol açabilir. Araştırmacılar, Julius ve Patapoutian’ın tanımladığı gibi reseptörleri hedefleyerek bu tür durumlar için terapiler ve tedaviler geliştirmeyi umuyorlar.

Nobel Ödülü kazandıran yayınlar…

Caterina MJ, Schumacher MA, Tominaga M, Rosen TA, Levine JD, Julius D. The capsaicin receptor: a heat-activated ion channel in the pain pathway. Nature 1997:389:816824.

Tominaga M, Caterina MJ, Malmberg AB, Rosen TA, Gilbert H, Skinner K, Raumann BE, Basbaum AI, Julius D. The cloned capsaicin receptor integrates multiple pain-producing stimuli. Neuron 1998:21:531-543.

Caterina MJ, Leffler A, Malmberg AB, Martin WJ, Trafton J, Petersen-Zeitz KR, Koltzenburg M, Basbaum AI, Julius D. Impaired nociception and pain sensation in mice lacking the capsaicin receptor. Science 2000:288:306-313

McKemy DD, Neuhausser WM, Julius D. Identification of a cold receptor reveals a general role for TRP channels in thermosensation. Nature 2002:416:52-58

Peier AM, Moqrich A, Hergarden AC, Reeve AJ, Andersson DA, Story GM, Earley TJ, Dragoni I, McIntyre P, Bevan S, Patapoutian A. A TRP channel that senses cold stimuli and menthol. Cell 2002:108:705-715

Coste B, Mathur J, Schmidt M, Earley TJ, Ranade S, Petrus MJ, Dubin AE, Patapoutian A. Piezo1 and Piezo2 are essential components of distinct mechanically activated cation channels. Science 2010:330: 55-60

Ranade SS, Woo SH, Dubin AE, Moshourab RA, Wetzel C, Petrus M, Mathur J, Bégay V, Coste B, Mainquist J, Wilson AJ, Francisco AG, Reddy K, Qiu Z, Wood JN, Lewin GR, Patapoutian A. Piezo2 is the major transducer of mechanical forces for touch sensation in mice. Nature 2014:516:121-125

Woo S-H, Lukacs V, de Nooij JC, Zaytseva D, Criddle CR, Francisco A, Jessell TM, Wilkinson KA, Patapoutian A. Piezo2 is the principal mechonotransduction channel for proprioception. Nature Neuroscience 2015:18:1756-1762

Bağışıklık Tepkisinin COVID-19’u Daha da Kötüleştirmesi!

 Gönderi tarihi 

Bağışıklık sistemi hata yaparsa, yani geç tepki verir veya hedefi yanlış anlarsa, SARS-CoV-2’nin verdiği hasarı artırabilir.

Hastalar SARS-CoV-2 enfeksiyonuna, hiçbir semptomu olmamasından hastaneye yatış ihtiyacına kadar farklı tepkiler veriyor. Şimdiye kadar, dünya çapında en az 4,7 milyon kişi COVID-19’dan öldü.

Bu dikkate değer değişkenliğin açıklamasını bulmak, COVID-19 araştırmasının ana odak noktası olmuştur. Bağışıklık sisteminin viral enfeksiyona nasıl tepki verdiği (örn., yaşa, cinsiyete, viral yüke, genetiğe ve diğer bilinen ve bilinmeyen değişkenlere bağlı olarak), hastalığın seyrini büyük ölçüde belirler. Temel olarak iki unsur ortaya çıktı: zamanında ve doğru hedeflere doğru tepki vermek. Enfeksiyonu yeterince erken kontrol etmemek veya kendisinin olanı düşmanla karıştırmak vücuda pahalıya mal olabilir.

İnterferonlar: çok önemli erken savunucular

COVID-19’u iki aşamalı bir hastalık olarak düşünebiliriz:

İlk adım, bağışıklık sistemi virüse yanıt vermeye çalıştığında olur ve bu adımda her şey interferon yanıtıyla ilgilidir. İnterferonlar, tehlike altındaki hücrelerdeki spesifik yüzey reseptörlerine bağlanan, onları viral istilacılar hakkında uyaran ve virüslerin çoğalmasını önleyecek olan sinyal yolaklarını düzenleyen proteinlerdir.

İkinci adım, interferonlar görevini yapmadığında hastalık ikinci aşamaya geçerek viral büyüme ve yayılmaya neden olur. Viral enfeksiyon kontrol edilmez ise, o zaman sistemik hale gelen sekonder hiperinflamasyona ortaya çıkar ve komorbiditeler (altta yatan nedenler) burada devreye girer.

Kümülatif kanıtlar, interferon üretiminde problem olan hastaların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı savunmasız olduğunu göstermektedir. Özellikle bu virüsün diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarından daha düşük seviyelerde interferon indüklediği gözlemlenmiştir. Semptomların başlamasından 8 ila 12 gün sonra, şiddetli veya kritik COVID-19 hastalarından alınan kan örneklerinin, tip olarak bilinen belirli bir interferon grubunun düşük üretim ve aktivitesini gösterdiği görülmüştür.

En azından hastanelerde yatan hastaların bir kısmı için, genetik risk faktörleri olarak yetersiz interferon üretimi ve aktivitesinde bir suçlu olarak gözükmektedir.

İnterferon aktivitesi vücudun kendi antikorları tarafından köreltilebilir. İnterferon α2 ve ω’yi hedef alan otoantikorların enfeksiyondan önce olabileceği, yaşla birlikte bu kendi dokularını hedefleyen otoantikorların arttığı ve erkeklerde kadınlardan daha yaygın olabileceği düşünülmektedir.

Birlikte, bu bulgular “hastalığın genel mekanizmasının tip I interferon bağışıklığının bozulması olduğunu” göstermekte ve “ister genetik ister otoimmün olsun, esas problem tip I interferonların (IFN) yetersizliğidir.

Üç farklı interferon (IFN) ailesi vardır. Tip I IFN ailesi, insanlarda 13 kısmen homolog IFNa alt tipini (farelerde 14), tek bir IFNp’yi ve birkaç kötü tanımlanmış tek gen ürününü (IFNɛ, IFNτ, IFNκ, IFNω, IFNδ ve IFNζ) kodlayan çok genli bir sitokin ailesidir. Tip II IFN ailesi, ağırlıklı olarak T hücreleri ve doğal öldürücü (NK) hücreler tarafından üretilen tek bir gen ürünü olan IFNy’den oluşur ve IFNy reseptörünü (IFNyR) ifade eden çok çeşitli hücre tipleri üzerinde etkili olabilir. Tip III IFN ailesi, tipteki sitokinlere benzer fonksiyonlara sahip olan IFNλ1, IFNλ2 ve IFNλ3 (sırasıyla IL-29, IL-28A ve IL-28B olarak da bilinir) ve yakın zamanda tanımlanan IFNλ4’ü içerir.

Zamanlama önemlidir

Bununla birlikte, interferonlar, enfeksiyonun sadece erken safhalarında SARS-CoV-2’ye verilen bağışıklık yanıtında olumlu bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Daha sonra, bunalrın adaptif bağışıklık tepkisinin bir kısmını engelleyebileceği belirli bir iltihabı tetikleyebileceği ve bu nedenle zararlı olabilecekleri gösterilmiştir. Bu bağlamda, DSÖ tarafından yürütülen bir klinik çalışmada hastanede yatan hastalara interferon verilmesi mortaliteyi azaltmamıştır.

İnterferonlar, hastalar üzerinde zamana bağlı etkileri olan yegane bağışıklık bileşenleri değildir. Vücutta antikor üretiminin zmanlaması da bunda büyük rol oynamaktadır.

Semptom başlangıcından 14 günden daha uzun bir süre sonra anti-Spike antikorlar indüklenirse, bu antikorlar artık koruyucu değildir. Çünkü gecikmiş antikor yanıtında virüs enfeksiyonu çoktan yayılmıştır. Diğer bir deyimle, böyle hastalarda, hastalığa nedeni artık virüs değil, daha ziyade kendi hiperimmünite yanıtlarıdır ve bu noktada antikorlar işlevsel ve hatta hastalıkla alakalı bile olmayabilir.

Otoimmünite: Vücut kendi aleyhine döndüğünde

Zamanında hareket eden bağışıklık sistemi çok önemliyse, doğru hedefe yani virüse yanıt vermek de o kadar önemlidir. Bununla birlikte, vücut bazen kendisini düşmanla karıştırır ve sonunda kendi moleküllerine ve dokularına karşı bir bağışıklık tepkisi başlatır. Bu durum, otoimmünite olarak bilinen bir fenomendir. Kanıtlar, tip I interferonlara karşı antikorlar söz konusu olduğunda bu sorunun COVID-19’dan önce olduğunu öne sürse de, diğer durumlarda vücut, enfeksiyonun bir sonucu olarak kendisini hedef alıyor gibi görünmektedir.

Aslında, enfeksiyondan sonra otoimmün yanıtın olması garip bir şey değil. Tüberküloz ve AIDS gibi diğer enfeksiyonların da “iyi ve antijene özgü yanıt”a paralel olarak bir otoimmün yanıtı indüklediği bilinmektedir. İnterferonlara ek olarak, otoantikorlar, bağışıklık tepkisinin kendisiyle ilişkili diğer moleküllerin peşine düşebilir.

Enfekte olmayan insanlara kıyasla COVID-19 hastalarında bu antijenlere karşı daha fazla sayıda reaktivite tespit edilmiştir ve hedeflerin çoğu bağışıklıkla ilgili proteinlerdir. Örneğin, beyaz kan hücrelerine yönelik otoantikorlar bulunmuştur. Bu tür antikorlar, hastaların virüsle yüzleşmek için gerekli olan B hücrelerini veya T hücrelerini tüketebilir. Bir bakıma, bu otoantikorlar bir bağışıklık yetmezliği durumuna neden olurlar çünkü enfeksiyonla savaşmak için gerekli olan hücrelere saldırırlar.

Yeni bir çalışmada, SARS-CoV-2 ile enfekte bireylerin kanındaki otoantikorlar tarafından nötralize edilen sitokinler gibi bağışıklık tepkisiyle ilgili hedefler de dahil olmak üzere çok çeşitli antijenler bulunmuştur.

COVID-19 hastalarında gözlemlenen otoantikorların bir alt kümesinin enfeksiyon tarafından tetiklendiği ortaya çıktı. Bu otoantikorların hastaların hastaneye geldiği gün mevcut olmadığını, ancak bir hafta veya daha uzun bir süre sonra tespit edildiği analaşıldı. Tespit edilen otoantikorlar arasında, sistemik skleroz, sistemik lupus eritematoz ve miyozit gibi nadir bağ dokusu hastalıklarında sıklıkla bulunan bazı otoantikorlar vardı. Bu nadir hastalıklarla teşhis konulduktan sonra hastaların hemen hemen ömürleri boyunca otoantikorlara sahip olduklarını öne sürülmüştür. Ancak bunun COVID-19 hastaları için de geçerli olup olmadığı henüz net değil. Bu otoantikorlar etrafta kalırsa, onları üretmeye başlayan hastaların ilişkili otoimmün hastalığı geliştirme riski altında olduğu veya bu proteinlerin uzun süreli COVID’de rol oynayabileceği düşünülüyor.

Virüs, bağışıklık sistemini otoantikor geliştirmesi için uyarabiliyorsa, ona karşı aşı da aynı şeyi yapabilir mi? Aşıdan sonra herhangi bir yeni otoantikor veya otoantikorlarda herhangi bir kötüleşme görülmediği sadece enfeksiyonda görüldüğü şimdilik rapor edilmiştir. Bilim insanlarına göre, bu sonuçlar, “daha sonra otoimmün hastalık geliştirme riskini almak” yerine aşı olmanın önemini ve güvenliğini doğrulamaktadır.

Kaynak (değiştirilerek): When the Immune Response Makes COVID-19 Worse